Biuro Porad Obywatelskich w Skierniewicach

Informujemy Pomagamy Doradzamy

Witamy w Biurze Porad!

BPO w Skierniewicach jest miejscem, w którym każdy bez względu na wiek, płeć, narodowość, wykształcenie, status majątkowy może uzyskać bezpłatną, rzetelną poradę lub informację obywatelską.

Naszym celem jest pomaganie osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i potrzebują porad w sprawach:

  • mieszkaniowych,
  • rodzinnych,
  • świadczeń socjalnych,
  • świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
  • zatrudnienie i bezrobocia,
  • zadłużenia.

Nasi doradcy pomagają klientom zrozumieć prawne sformułowania, omawiają obowiązujące przepisy, udostępniają wzory pism procesowych, udzielają informacji poprzez wskazanie specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej dla załatwienia sprawy. Proponują wachlarz rozwiązań w zgłaszanych sprawach, jednak to klient samodzielnie decyduje o dalszym postępowaniu w sprawie, którą zgłasza. Doradca stara się tak przygotować klienta aby mógł samodzielnie rozwiązać swój problem.