Biuro Porad Obywatelskich w Skierniewicach

Informujemy Pomagamy Doradzamy

Poradnictwo

Porada obywatelska polega na:

 • wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu
 • przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i ich konsekwencji
 • wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji
 • w razie potrzeby sporządzaniu wspólnie z klientem planu działania

Informacje udzielane są w sprawach:

 • niepełnosprawności
 • obywatela a instytucji
 • spadkowych
 • konsumenckich
 • stosunków międzyludzkich
 • własności
 • zadłużeń i upadłości konsumenckiej

Informacja obywatelska polega na:

 • wskazaniu specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej dla załatwienia sprawy
 • wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć
 • wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta

Zasady poradnictwa obywatelskiego:

 • otwartość na każdą osobę potrzebującą pomocy
 • poufność powierzonych informacji
 • bezpłatność porad
 • bezstronność doradców
 • niezależność: kierujemy się wyłącznie dobrem klienta
 • samodzielność klienta w podejmowaniu ostatecznej decyzji
 • aktualność i rzetelność informacji