Biuro Porad Obywatelskich w Skierniewicach

Informujemy Pomagamy Doradzamy

Projekty

Aktualnie realizowanie projekty to:

  1. „Skierniewicki CUŚ” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Realizowany jest w okresie od 2019-04-01 do 2022-03-31, zgodnie z umową nr RPLD.09.02.01-10-B060/18-00 z dnia 4 kwietnia 2019 roku.
  2. „BIURO PORAD OBYWATELSKICH” współfinansowany jest przez Związek Biur Porad Obywatelskich w Warszawie w ramach udzielonego grantu realizowany od 27.XII, 2021 r. do 31.XII.2022r.