Stop dziedziczeniu długów

Otrzymałeś spadek?
Czy wiesz, że możesz odziedziczyć nie tylko majątek, ale także długi?

Kto dziedziczy?

Decyduje o tym pozostawiony przez zmarłego testament. Dziedziczą osoby wskazane w testamencie, mogą to być także osoby spoza rodziny.
Gdy nie ma testamentu następuje dziedziczenie ustawowe. Dziedziczą wtedy małżonek i dzieci, a jeśli nie ma dzieci to małżonek, rodzice i rodzeństwo.

Co się dziedziczy?

Do spadku wchodzą:

 • prawa (np. własności nieruchomości, ruchomości, oszczędności)
 • obowiązki majątkowe - długi zmarłego (kredyty lub pożyczki)

Co zrobić by nie dziedziczyć długów?

Masz dwie możliwości:

 1. Odrzucić spadek - nie odziedziczysz ani długów, ani majątku.Z tej opcji warto skorzystać, gdy ma się pewność, że zmarły pozostawił po sobie wyłącznie długi lub jeśli przewyższają one znacznie wartość pozostawionego majątku.
  Przykład:
  Zmarły pozostawił biżuterię o wartości 3 tys. zł oraz kredyt na samochód, do spłacenia którego pozostało mu 30 tys. zł. Odrzucając spadek nie dziedziczysz co prawda biżuterii, ale nie będziesz musiał spłacać kredytu.
 2. Przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza - składając takie oświadczenie ponosisz odpowiedzialność za długi po zmarłym tylko do wysokości odziedziczonego majątku.
  Przykład:
  Zmarły pozostawił oszczędności na rachunkach bankowych w wysokości 15 tys. zł oraz dług wobec Urzędu Skarbowego w wysokości25 tys. zł. Przyjmując spadek z dobrodziejstwem inwentarza będziesz zobowiązany spłacić dług do wysokości majątku, tj. 15 tys. zł.

Jakie są formalności?

W ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkobiercy należy złożyć oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza u notariusza lub przed sądem (w ciągu 6 miesięcy musi się odbyć posiedzenie sądu, na którym zostanie przyjęte oświadczenie).

Opłaty:

 • U notariusza ok. 25zł
 • W sądzie ok. 50zł

Pamiętaj:

Odrzucony spadek przechodzi na dzieci i wnuki, które - jeśli są pełnoletnie - też muszą odrzucić spadek.

 • W przypadku małoletnich dzieci rodzic może złożyć oświadczenie w ich imieniu (wymagana zgoda sądu rodzinnego).
 • W przypadku braku jakiegokolwiek oświadczenia nieletni oraz osoby ubezwłasnowolnione zawsze przyjmują spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Możesz oczywiście złożyć oświadczenie o prostym przyjęciu spadku, wtedy przejmujesz wszelkie prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku. Jeżeli długi spadkodawcy wynoszą więcej niż pozostawiony majątek, to będziesz musiał pokryć różnicę z własnego majątku.Jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie złożysz żadnego oświadczenia, będzie to równoznaczne z przyjęciem spadku wprost.

Dodatkowe informacje znajdziesz na: www.dlugispadkowe.pl lub w naszym biurze.